HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

JAK POZITIVNĚ OVLIVNIT VZTAHY S LIDMI KOLEM SEBE?

Naše vztahy s ostatními lidmi mají přímý vliv na kvalitu našeho vlastního života i života lidí kolem nás. Je však vůbec možné vytvořit dobré vztahy mezi lidmi i v kritických situacích, podmínkách? Čím to je,
že se v některých případech dobré vztahy vytvořit nedaří, i když máme snahu dorozumět se s druhým člověkem?

Vztahy mezi lidmi se promítají do mezilidské komunikace. Každý člověk má svůj komunikační vzorec. Vzorec, který se u mnohých předává z generace na generaci. Tento vzorec je přímo „zakořeněn“
v mozku
a velmi těžko se mění pouhým poskytnutím teoretických informací o tom, jak správně komunikovat. PROČ tomu tak je?

V našem mozku se totiž vytváří „myšlenkové mapy“ („VÍCE“) formou zcela individuálních propojení mezi neurony (těch je v mozku asi 100 miliard). Jsou tak hluboce vryty v našem podvědomí, že pouhé teoretické informace nebo trénování komunikačních dovedností formou hraní rolí nestačí a nevede dostatečně efektivně ke změně chování člověka.

Jak si však osvojit kvalitní způsoby komunikace a tím pozitivně ovlivnit vztahy s lidmi kolem sebe? Je zapotřebí jít cestou vytváření nových myšlenkových map. Osvědčenou metodou je videotrénink interakcí (VTI). Pomáhá vytvářet nové myšlenkové mapy. Vychází z komunikačních prvků, které běžně používáte.
Je zapotřebí poznat zcela konkrétně, JAK a ČÍM člověk ovlivňuje vzájemnou komunikaci a následně
i chování druhých.
A právě proces poznávání pod vedením zkušeného VTI poradce je jednou z klíčových podmínek pro vznik a ukotvení nových myšlenkových map.

DOBRÝCH VZTAHŮ LZE DOCÍLIT OSVOJENÍM SI KVALITNÍCH ZPŮSOBŮ KOMUNIKACE.

MYŠLENKOVÉ MAPY

Jednoduše o tom, jak vznikají a jak působí na naše chování a rozhodování:

Mozek má cca 100 miliard neuronů, které jsou mezi sebou propojeny dendridy (těch může mít neuron až 100 000). Všechny informace (barva, pohyb, vůně, pocit…) jsou uloženy v mnoha částech mozku. Naše vzpomínky, myšlenky, dovednosti, vlastnosti… jsou vytvořená rozsáhlá spojení mezi těmito informacemi. Připomíná to „3D mapy“, ve kterých bychom mohli vidět nesmírné množství informací a ohromný systém cest (spojení) mezi nimi.

Čím častěji jsou určitá spojení používána, tím více se „vrývají“ do mozku. Jakmile zpracováváme nějakou myšlenku, srovnáme ji podvědomě s již vytvořenými mapami.

Díky tomu se vytváří zcela individuální soubory map (formují tak i naše zvyky). To nám pomáhá pochopit, proč se různí lidé dívají na stejnou situaci ze zcela různých hledisek. Lidé dokonce slyší i ty nejjednodušší věci velmi rozdílně. Protože je podvědomě porovnávají se svými již vytvořenými soubory map. Odlišnost našich myšlenkových map je neskutečně velká a přitom s druhými jednáme, jako by to tak vůbec nebylo.

Mozek každý nový údaj srovnává s našimi vytvořenými myšlenkovými mapami. Snaží se údaje zařadit do již existujících map. Snaží se o to velmi silně. Dokonce když souhlasíme s nějakou myšlenkou, považujeme
i nejasné informace za faktické. A když jsme proti nějaké myšlence, považujeme i silný důkaz její správnosti za nepodstatný. Tak silný vliv mají naše myšlenkové mapy!

To je důvodem, proč svět vidíme takový, jací jsme my a ne takový, jaký opravdu je. (Aniais Nin)

A to je také důvodem, proč teoreticky poskytované informace a běžné výcviky nevedou ke změně chování člověka. Je zapotřebí jít cestou vytváření nových myšlenkových map!

ZKUŠENÝ VTI PORADCE VÁM POMŮŽE TUTO CESTU OBJEVIT.