HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Kontakt

Ing. Taťána Blažková
tel.: 602 431 810
e-mail: blazkova@dobrevztahy.cz

PRAXE

Poradce a lektor v oblasti mezilidské komunikace

 • aktuálně probíhající studium rodiny a manželství v rámci papežského institutu Jana Pavla II.
 • akreditovaný VTI trenér – od roku 2006
 • vzdělání: SPIN ČR – dvouletý výcvik videotrénink interakcí, získaná akreditace VTI trenér („VÍCE“)
 • vedení projektů:
  • Příprava snoubenců na darování se v manželství – kurz (10 setkání)
  • Víkendová setkání pro pěstounské rodiny – zaměřeno na komunikační dovednosti, které mají vliv na chování dětí
  • Nejste na to sami – videotrénink interakcí pro pečující o své bližní se zdravotním handicapem
  • Dobrá příležitost – měsíční kurzy včetně zážitkových aktivit pro klienty Úřadu práce
  • Prevence rizikového chování – projekt pro ZŠ – vedení rozhovorů v triádách