HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Kontakt

Ing. Taťána Blažková
tel.: 602 431 810
e-mail: blazkova@dobrevztahy.cz

PRAXE

Poradce a lektor v oblasti mezilidské komunikace

 • aktuálně probíhající studium rodiny a manželství v rámci papežského institutu Jana Pavla II.
 • akreditovaný VTI trenér – od roku 2006
 • vzdělání: SPIN ČR – dvouletý výcvik videotrénink interakcí, získaná akreditace VTI trenér („VÍCE“)
 • vedení projektů:
  • Příprava snoubenců na manželství – kurz (11 setkání)
  • Víkendová setkání pro pěstounské rodiny – zaměřeno na komunikační dovednosti, které mají vliv na chování dětí
  • Nejste na to sami – videotrénink interakcí pro pečující o své bližní se zdravotním handicapem
  • Dobrá příležitost – měsíční kurzy včetně zážitkových aktivit pro klienty Úřadu práce
  • Prevence rizikového chování – projekt pro ZŠ – vedení rozhovorů v triádách

Management

 • personalistka / personální manažerka – 8 let
 • jednatelka (Sahm služby s.r.o.) – 10 let
 • vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně, fakulta sociálně – ekonomická, obor: podniková ekonomika a management, zaměření: management lidských zdrojů
 • kurzy a semináře:
  • Intersubjektivita a attunement v průběhu VTI intervence
  • Vedení poradenského rozhovoru s nemotivovaným klientem
  • Interní Assessment Centre
  • Koučing a mentoring jako manažerský nástroj
  • Funkce a činnosti personálního řízení v podniku
  • Hodnocení pracovníků a jejich motivace
  • Vedení personálních rozhovorů
  • Právní vztahy vedoucích zaměstnanců

Sociální práce

 • vzdělání: Západočeská univerzita, obor: sociální práce

Zdravotnictví

 • 3 roky praxe v nemocnici St. Josefs Krankenhaus v Hildenu
 • vzdělání: Gymnázium + Střední zdravotní škola v SRN – diplomovaná zdravotní sestra