HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Spolupracuji a doporučuji

 • SPIN – nestátní nezisková organizace humanitárního charakteru. Občanské sdružení SPIN bylo založeno v roce 1993. Je společenstvím lidí různých profesí – psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a psychoterapeutů…, kteří se rozhodli prosadit a rozšiřovat v ČR videotrénink interakcí (VTI) jako účinnou metodu, která pomáhá nejen rozvoji komunikace mezi lidmi, ale která může přispět k dílčím i systémovým změnám v oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví ve smyslu zvyšování kvality i efektivity poskytovaných služeb, jejich humanizace, respektu ke klientům a jejich zplnomocňování. Občanské sdružení SPIN se stalo v roce 1998 členem mezinárodní asociace pracovišť, která se zabývají videotréninkem interakcí (v zahraničí VHT/VIG) a jeho vzdělávací program odpovídá mezinárodním vzdělávacím standardům. Jako jediná organizace v ČR má oprávnění udělovat certifikáty pro VTI.
  Kontakt: www.spin-vti.cz, e-mail: spin@spin-vti.cz
    logo DAR Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina – stěžejní služby:
  Informace a poradenství v oblasti náhradní rodinné péče pro zájemce o pěstounskou péči.
  Doprovázení pěstounských rodin a pěstounů na přechodnou dobu.
  Vzdělávání a setkávání pěstounů.
  Zajištění asistovaného setkávání svěřeného dítěte s vlastní rodinnou.
  Realizace klubových akcí, rekreačních táborů pro děti.
  A mnoho dalšího… více na: www.centrumdar.cz
   logo NCP Národní centrum pro rodinu
  Národní centrum pro rodinu (NCR) je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti.
  Kontakt: www.rodiny.cz
  Vzdělávací agentura ZAZO je zaměřena převážně na akce spojené s vzděláváním formou zábavy, prožitku a outdoorového výcviku. Pořádá firemní programy zaměřené na teambuilding a komunikaci, zajímavé akce spojené se zábavou i adrenalinem (cyklistické výlety, paintball, lukostřelba, lanové překážky), programy vzdělávání pedagogů formou prožitkové pedagogiky, a mnohé další. Kontakt: www.zazo.cz
  DobréVztahy.cz ve spolupráci se vzdělávací agenturou ZAZO nabízí jedinečné spojení prožitku, rozvoje týmové práce a komunikačních schopností s tréninkem, který má trvale pozitivní vliv na jednání účastníků. Naučí se zcela konkrétně, JAK a ČÍM ve své komunikaci ovlivňují chování druhých.
  Moosa s.r.o. je kreativní studio zaměřující se na grafický design, webdesign, foto-postprodukci, tiskovou produkci a reklamní koncepty.Kontakt: info@moosa.cz, www.moosa.cz