HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Oblasti využití I.

DOBRÉ VZTAHY a EFEKTIVITA PRÁCE

Kvalita mezilidských vztahů na pracovišti má přímý vliv na

 • efektivitu práce
 • fluktuaci zaměstanců
 • věrnost zákazníků a spokojenost klientů

Jak účinně dosáhnout zlepšení komunikace?

Mnohé organizace se snaží pomoci svým klíčovým pracovníkům rozvinout jejich komunikační dovednosti. Převážně volí cestu poskytnutím teoretického vzdělání. I přesto se jednání teoreticky proškoleného pracovníka výrazně nemění a brzy opět „sklouzává do vyjetých kolejí“. O moc lepší to nebývá ani v případě tréninku s využitím modelových situací.

Účinnou alternativou je využití metody videotréninku interakcí. Klient je veden k nalezení funkčních způsobů své vlastní komunikace k druhým. Vychází se z jeho vlastních individuálních zkušeností a osobnostních předpokladů. Jedině ve chvíli, kdy klient pod vedením VTI poradce „sám přijde na to“, co a proč mu v komunikaci funguje, otevírá se prostor pro změnu. Je podstatné, aby docházelo k vytváření nových „myšlenkových map“ (proklik „více“ na home na odstavec „myšlenkové mapy“) a k propojování a rozšiřování těch stávajících.

Pozitivní změny v komunikaci se projevují tak, že:

 • z pracovního prostředí se vytrácí napětí a konflikty
 • zlepšuje se atmosféra na pracovišti
 • lidé se cítí být oceněni a jsou vstřícnější k přebírání zodpovědnosti za svou odvednou práci
 • jednání nejsou ukončena negativními emocemi, které odvádí pracovníka od pracovního výkonu
 • znatelným důsledkem změněné komunikace je pak i naladěnost k týmové práci a zvýšení efektivity práce

Jak v nabídce vzdělávání rozpoznat, zda jde o skutečně o videotrénink interakcí?

Jak poznat, zda nejde jen o praktický trénink v modelových situacích se zpětnou vazbou pomocí videozáznamu? Zde jsou uvedeny základní rozdíly:

VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ

 • VTI poskytuje akreditovaný videotrenér s platným certifikátem „VÍCE“

MODELOVÉ SITUACE S VIDEOZÁZNAMEM

 • pro poskytování této formy vzdělávání není vyžadován certifikát
 • osobní, partnerský vztah podobný koučingu
 • profesionální vztah podobný poradenství
 • spolupráce probíhá v běžném pracovním prostředí klienta
 • hraní rolí, popř. převzaté vzorové ukázky
 • povzbuzuje k vlastnímu nalezení řešení obtížných situací na základě využití všech osobních předpokladů a zkušeností
 • podává návody vhodných způsobů řešení, které má klient přijmout a nemusí být v souladu s jeho pocity, s jeho osobností a schopností volit tuto formu řešení
 • klade důraz na rozvoj osobních předpokladů, kompetencí
 • modeluje žádoucí postupy, nabízí nová řešení
 • zaměřuje se na to, co se daří – „vstupenkou“ ke změně jsou úspěšné momenty interakce a jejich cílené využívání
 • klient se většinou automaticky sám zaměřuje na hledání toho, co se mu nedařilo
 • zaměřuje se na posílení jednotlivých komunikačních prvků (ne celého vzorce), které vedou k trvalé změně
 • tendence měnit vcelku způsob komunikace, celý komunikační vzorec najednou – klient časem opět sklouzává do svých zajetých vzorců
 • cyklus práce se záznamem komunikace s kvalitní zpětnou vazbou. Klient:
  • vidí, jak se mění chování a vztahy v jeho běžném pracovním prostředí
  • rozpoznává konkrétní efekt při používání jednotlivých komunikačních prvků
  • umí získané dovednosti aplikovat i v jiných situacích a v jiném prostředí
 • samostatná nahrávka s prezentací konkrétního jednání klienta, nácvik řešení konkrétní situace