HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Státní správa

ZÁKLADNÍ CÍLE

 • Identifikovat svůj vlastní komunikační vzorec.
 • Definovat přednosti svého osobního komunikačního vzorce a jeho rozvíjením odstraňovat své slabé stránky.
 • Rozpoznat konkrétně JAK a ČÍM ovlivňujete chování druhých.
 • Rozvinout své schopnosti a dovednosti, které mají vliv na chování druhých.

ZAMĚŘENÍ SPOLUPRÁCE

 • Dosažení základních cílů.
 • Vytváření a fixace nových myšlenkových map. („VÍCE“)
 • Získanými komunikačními dovednostmi úředník získá schopnost:
  • klidně a vstřícně jednat (i s problematickými klienty)
  • přijímat informace a vést klienta k definování zakázky
  • vyjasnit očekávání klienta
  • předat klientovi potřebné informace
  • vést klienta k uvědomění si jeho možností a pravomocí, včetně poskytování infomací o možnostech a pravomocích úřadu a dalších subjektů
  • aktivovat klienta k spolupráci a zodpovědnosti při řešení jeho problémů
  • ošetření případných vzniklých emocí (vyhledávání konfliktu, ostýchavost a tím vzniklá nedostatečná informovanost občana)
 • Poskytování zpětné vazby nadřízeným, kolegům a případným podřízeným.
 • Spolupráce je zaměřená na konkrétní potřeby klienta/klientů – formu lze zvolit: individuální, skupinovou, či kombinovanou.

Videotrénink interakcí (VTI) je velmi efektivní nástroj – v krátkém časovém úseku (2-3 měsíce) lze docílit poztivních, trvalých změn v komunikaci. VTI se také osvědčuje jako účinná metoda rozvoje osobnosti navazující (někdy i prolínající) na development centra. Více informací rádi poskytneme osobně.

FORMY SPOLUPRÁCE

1) Individuální spolupráce


Vychází ze spolupráce VTI poradce s jedním klientem. Klient má možnost vidět, jak svými vlastními komunikačními dovednostmi ovlivňuje chování druhého člověka. S pomocí VTI poradce postupně nalézá, přijímá a ukotvuje své vlastní cesty pro řešení různých situací.

Výhody individuální spolupráce: NEJÚČINNĚJŠÍ

 • Pomáhá klientovi vybudovat dobré vzájemné vztahy a dosáhnout osobních cílů.
 • Spolupráce probíhá v běžném pracovním prostředí klienta, což šetří zejména čas a finanční prostředky.

2) Skupinová spolupráce

Skupina 2 až 12 lidí má možnost vidět, jak vybraní členové této skupiny (kteří k této spolupráci dali souhlas) používají své vlastní komunikační prvky a jaký vliv má používání těchto komunikačních prvků na chování druhého člověka. Společnou diskuzí nad vybranými pozitivními momenty se učí, jak vytvářet dobré vzájemné vztahy.

Výhody skupinové spolupráce: šetří čas a finanční prostředky

 • VTI poradce se soustředí na konkrétní problémy a přizpůsobuje se komunikačním dovednostem a znalostem účastníků.
 • Vhodná zejména na pracovištích, kde se nelze obejít bez týmové práce.

3) Kombinovaná spolupráce

Nejčastěji vychází ze skupinové spolupráce, při které vyplyne potřeba individuálního řešení problematických situací. Klient ve skupině získá představu o funkčních prvcích komunikace a následně je na tomto základě postavena individuální spolupráce.

Výhody kombinované spolupráce: šetří finanční prostředky a je velmi účinná.

 • VTI poradce má v rámci skupinové spolupráce zmapované konkrétní komunikační vzorce jednotlivých účastníků. Na tomto základě efektivněji pracuje s klientem.
 • Klient se lépe orientuje ve videonahrávkách. Dokáže při následné individuální spolupráci lépe rozpoznávat své funkční komunikační dovednosti. Snadněji za pomoci VTI poradce nachází cesty vedoucí ke zkvalitňování jeho interakcí (vzájemných vztahů).