HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Vrcholový management

JAK OVLIVNIT EFEKTIVITU PRÁCE PŮSOBENÍM NA MEZILIDSKÉ VZTAHY

Je zapotřebí uvědomovat si:

 • jak sami reagujeme
 • jak na nás reagují druzí
 • jak svými reakcemi ovlivňujeme druhé

Zvládání jednotlivých komunikačních strategií neefektivní, pokud nerozpoznáte svůj osobní komunikační vzorec a jeho vliv na ostatní.

Naopak znalost svého komunikačního vzorce a jeho vlivu na ostatní výrazně posiluje schopnost využívat další specifické komunikační strategie.

ZÁKLADNÍ CÍLE

 • Identifikovat svůj vlastní komunikační vzorec.
 • Definovat přednosti svého osobního komunikačního vzorce a jeho rozvíjením odstraňovat své slabé stránky.
 • Rozpoznat konkrétně JAK a ČÍM ovlivňujete chování druhých.
 • Rozvinout své schopnosti a dovednosti, které mají vliv na chování druhých.

ZAMĚŘENÍ SPOLUPRÁCE

 • Spolupráce na principu koučingu.
 • Dosažení základních cílů.
 • Vytváření a fixace nových myšlenkových map. („VÍCE“)
 • Zaměření na schopnost rozvíjet samostatné odpovědné myšlení podřízených manažerů.
 • Poskytování zpětné vazby podřízeným a její výhody a úskalí.
 • Rozpoznání neefektivní komunikace a rychlé nalezení efektivního směru v jednání.
 • Spolupráce je vždy individuální a zaměřená na konkrétní potřeby klienta.