HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Oblasti využití II.

Vzájemný vztah mezi dvěma nebo více lidmi se promítá do jejich komunikace, do způsobu jak na sebe mluví a reagují. Nestačí jen poznat, co způsobujeme svou vlastní komunikací, je zapotřebí poznat, JAK a ČÍM ovlivňujeme vzájemnou komunikaci.

Každý z nás je naprosto odlišný od druhého. Rady získané v literatuře či teoretickým výkladem není jednoduché v praxi uplatnit. Proto vám nenabízíme nějakou další „osvědčenou teorii“. Pojďte objevit svou vlastní cestu, jak pozitivně ovlivnit vztahy kolem sebe! Vyberte si oblast využití, která je pro vás aktuální.

Níže uvedené OTÁZKY vám pomohou zorientovat se, v jakých situacích vám může spolupráce s námi pomoci:

 • Teoreticky víte, jak se v různých situacích chovat. Ve skutečnosti je však pro vás hodně těžké zachovat se ve vypjaté situaci tak, jak byste sami chtěli, jak jste si předsevzali?
 • Možná jste někdy zaslechli: „Ty mi vůbec nerozumíš!“, „Jak můžeš být tak bezohledný!“… a přitom jste se snažili druhému pomoci?
 • Souhlasí s vámi ostatní, ale přesto pak jednají jinak?
 • Nedaří se vám zlepšit situaci ve vztahu k druhému, i když se o to snažíte?
 • Není dodržována dohoda, na které se druhým domluvíte?
 • Berete ohled na druhé a sami neumíte říct: „Ne.“?
 • Tíží vás vynucovaná pozornost až bezohlednost druhého vůči vám?
 • Dokážete v ostatních probudit pocity uznání za jejich odvedenou práci?
 • Nerozumíte projevům svých blízkých z důvodu jejich mentálního nebo fyzického postižení?
 • Máte pocit, že nezvládáte své dítě?
 • Má vaše dítě pocit, že mu nerozumíte? (I když vy sami se domníváte, že tomu tak není?)
 • Reaguje na vás okolí jinak, nežli byste očekávali, že zareaguje?
 • Chcete mít dobré vztahy s lidmi kolem vás? (v soukromém i profesním životě)

FORMY SPOLUPRÁCE

1) Individuální spolupráce

Individuální spolupráce je možná souběžně s jedním až dvěma klienty (zejména pokud jde o rodiče). Klienti mají možnost vidět, jak svými vlastními komunikačními dovednostmi ovlivňují chování druhého člověka. S pomocí VTI poradce postupně nalézají svou vlastní cestu, která jim pomáhá vybudovat dobré vzájemné vztahy.

2) Skupinová spolupráce

Skupina 3 a více lidí má možnost vidět, jak vybraní členové této skupiny (kteří k této spolupráci dali souhlas) používají své vlastní komunikační prvky a jaký vliv má používání těchto komunikačních prvků na chování druhého člověka. Společnou diskuzí nad vybranými pozitivními momenty se učí, jak vytvářet dobré vzájemné vztahy.

3) Kombinovaná spolupráce

Nejčastěji vychází ze skupinové spolupráce, kde se mohou projevit individuální potřeby řešení problematických situací. Klient získá představu o funkčních prvcích komunikace a následně je na tomto základě postavena individuální spolupráce.