HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Péče o osoby se zdravotním handicapem

V důsledku mentálního a někdy i fyzického postižení se mění charakter chování (iniciativ a vnímání podnětů ) handicapované osoby. To klade velkou zodpovědnost právě na pečovatele.

Videotrénink interakcí je velkým pomocníkem, který pomáhá najít cestu vzájemné spolupráce pomáhajících pracovníků či rodinných příslušníků ke konkrétnímu klientovi.

Aby bylo možné vůbec navázat kontakt, je důležité iniciativy druhého člověka nejprve zaznamenat, poté jim porozumět a až pak na ně reagovat. Jedině tak se může komunikace dále rozvíjet, je možné přidávat vlastní iniciativy a protějšek na ně může reagovat.

Náročnost celodenní péče je pro poskytující velmi vyčerpávající. Vznikají psychické tenze (napětí) ve vztazích, které lze odstranit použitím vhodného komunikačního vzorce.

Základem terapie je osvojení si kvalitních způsobů dorozumívání, tedy prvků a vzorců komunikace, jako podstatných činitelů, jež výrazně ovlivňují mezilidské vztahy.