HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Rodina

Milí rodiče, máte pocit, že…

 • vás dítě často zlobí a vy je nezvládáte?
 • si spolu nerozumíte?
 • spolu vaše děti nevycházejí?
 • je vaše dítě neklidné a nesoustředěné?
 • je vaše dítě agresivní nebo naopak zakřiknuté a neprůbojné?
 • se pomalu vyvíjí nebo má nějaké závažnější postižení?
 • vám lidé z okolí dávají příliš často najevo, že je vaše dítě „nemožné“?
 • že se vám nedaří situaci změnit, i když se o to neustále snažíte?

Možná už jste unavení a bezradní. Možná jen nevíte, co dělat v některých situacích při výchově svých dětí. Přestože se vám zdá vaše situace velmi obtížná či dokonce neřešitelná, videotrénink interakcí vám může pomoci otevřít nové cesty k řešení. Pokuste se na ně spolu s VTI poradcem vydat. Pomocí malých, velmi konkrétních kroků můžete dosáhnout postupné změny a užívat si společného kontaktu s dítětem.

  Videotrénink interakcí v rodině

  • Pokud doposud použité výchovné přístupy nenesou očekávané výsledky, vytváří se napjatá rodinná atmosféra a roste nespokojenost jak ze strany rodičů, tak i ze strany dítěte. Postupně dochází k vzájemnému odcizení se, zejména v období puberty. To je rizikové období, kdy je pro děti velmi důležitá parta vrstevníků, ale osobnostně ještě nejsou zralé pro samostatný život.
  • VTI využívají rodiny, které pečují o dítě nebo kteréhokoli člena rodiny s postižením mentálním, fyzickým nebo kombinovaným. Týká se i rodin, které pečují o seniora. V důsledku mentálního a někdy i fyzického postižení se mění charakter iniciativ a vnímání podnětů postižené osoby. Mnozí obětaví pečovatelé potřebují pomoc v nalézání cesty, jak péči zvládnout v příjemné atmosféře bez stresů. Bez porozumění a pochopení vzájemných vztahů to jde jen velmi těžko.
  • Adopce a pěstounská péče – přijetí nového člena do rodiny, nalaďování rodičovských a sourozeneckých vztahů, to je velmi kritické období. VTI je zde velkým pomocníkem v pochopení komunikačních nabídek ze strany přijatého dítěte.
  • Sourozenecké vztahy a vícečetná těhotenství – už od okamžiku porodu se maminka (a brzy i tatínek) ocitá v obtížné situaci nutnosti rozdělování pozornosti mezi dvě a více dětí najednou. VTI je zde velkou pomocí pro ujištění se a rozvoji schopnosti poskytnout všem dětem potřebnou pozornost. Zároveň s tím máte možnost naučit se, jak předcházet dětské žárlivosti.
  • VTI je stále více vyhledáván v práci s rodinami s dětmi s poruchami chování nebo s protiprávním jednáním. V některých případech se jedná „pouze“ o prevenci obtíží v rodinách, které mají zkušenost s problémy například starších sourozenců. Ve většině případů přichází VTI poradce do rodiny až v okamžiku, kdy rodina potřebuje intervenci, zakročení. Cílem je podpořit a posílit rodičovské kompetence tak, aby zvládali výchovu svých dětí a rodina byla schopna fungovat v pohodové rodinné atmosféře. VTI se uplatňuje i v rodinách, ve kterých se objevuje několik problémů současně. Intervence pak probíhá v týmu odborníků, kteří spolu spolupracují.

  VTI pomáhá zvyšovat efekt výchovného působení rodičů a nalézat další cesty ke zvládnutí výchovných situací.