HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Péče o seniory

Náročnost celodenní péče o osoby se sníženou schopností zvládat úkony péče o vlastní osobu je pro poskytující velmi vyčerpávající. Mnohdy navíc nerozumíme některým specifickým projevům seniorů, neumíme zaznamenat jejich iniciativy, případně na ně reagujeme nevhodným způsobem. Jak to ale rozpoznat?

„Abychom mohli s druhým člověkem vůbec navázat kontakt, je důležité jeho iniciativy nejprve vůbec zaznamenat, poté jim nějak porozumět a až pak na ně reagovat. Jedině tak se může komunikace dále rozvíjet, můžeme přidávat vlastní iniciativy a druhý na ně může reagovat.“*)

A právě to je podstata videotréninku interakcí. Odborná analýza komunikace VTI poradcem velmi dobře rozkrývá komunikační nabídky konkrétních seniorů. Pečovatelům je tak otevřen prostor pro nalezení cesty vzájemné spolupráce. Pomocí VTI nalézají takové komunikační prvky, které výrazně ovlivňují jejich vztah v péči o seniora.

Videotrénink interakcí se tak stává velkým pomocníkem jak pro rodinné příslušníky seniorů, tak i pro pomáhající pracovníky ve stacionářích, v domovech seniorů a v pečovatelských službách.

VTI pro rodinné příslušníky seniorů

Ideální je pečovat o seniory v kruhu jejich rodiny. Vztah rodinných příslušníků k seniorům však často prochází procesem od nadšení a zájmu pomoci, zátěžovými situacemi, psychickým napětím, neuropsychickými zátěžemi a nakonec vyčerpáním. Získání komunikačních dovedností prostřednictvím VTI je jedna z pomocí, která navodí příznivější klima pro vzájemný vztah rodinného příslušníka a seniora.

VTI pro pomáhající pracovníky

S obdobným procesem snahy pomoci se setkáváme také ve stacionářích a v domovech seniorů. Mnohé specifické projevy seniorů mohou při vzájemném nepochopení se s pomáhajícím pracovníkem vést k napětí. To v extrémních případech vede k apatii nebo agresi klienta.

*)Jak komunikovat s lidmi trpícími demencí – Petra Reiserová, Alena Široká